| | | |


Kontakty

Rozpis agend a kontaktů Odboru výzkumu RMU společně s aktualitami je dostupný interně pro Masarykovu univerzitu zde.

 

prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD.
Prorektorka pro výzkum a doktorské studium

tel.: 549 49 1038
prorektor.veda@muni.cz

 

Ing. Lukáš Palko
Vedoucí odboru výzkumu RMU

tel.: 549 49 1006
palko@rect.muni.cz

Grant Office
Mezinárodní granty

Mgr. Ida Součková Olšová

Mezinárodní projekty - kolaborativní, MŠMT, mezinárodní nadace a fondy

tel.: 549 49 5424
i.souckova@rect.muni.cz

 

Mgr. Jakub Zeman

Mezinárodní projekty - individuální,
MŠMT

tel.: 549 49 6795
zeman@rect.muni.cz

 

Mgr. Ladislav Čoček

Mezinárodní projekty - kooperativní,
MŠMT

tel.: 549 49 7079
cocek@rect.muni.cz

 

Interní granty

Mgr. Zdenka Žampachová

TA ČR mezinárodní schémata, GA ČR

tel.: 549 49 7694
zampachova@rect.muni.cz

 

Mgr. Martina Švaříčková Hlavatá

MK, AZV, JMK, MMB, tuzemské nadace a fondy

tel.: 549 49 3414
hlavata@rect.muni.cz

 

Ing. Mgr. Monika Dušková

TA ČR národní spolupráce, ostatní nár. zdroje aplikovaného výzkumu (MV, MO, MPO, MZem)

tel.: 549 49 4737
duskova@rect.muni.cz

 

GAMU

Ing. Mgr. Iva Šašinková

GAMU Program podpory výzkumu, kategorie E, G, H, I

tel.: 549 49 3530
sasinkova@rect.muni.cz

 

Mgr. Martina Švaříčková Hlavatá

GAMU Specifický výzkum, Program rektora, kategorie A, B, C, D

tel.: 549 49 3414
hlavata@rect.muni.cz

 

Mgr. Ida Součková Olšová

GAMU Program podpory výzkumu, kategorie F

tel.: 549 49 5424
i.souckova@rect.muni.cz

 

Doktorské studium

Mgr. Markéta Burešová

Manažerka Ph.D. studia, metodika a studijní agenda doktorského studia

tel.: 549 49 5365
buresova@rect.muni.cz

 

 

Ing. Ivana Jašková, Ph.D.

Manažerka Ph.D. studia, rozvojové aktivity doktorandů, Seminar Series

tel.: 549 49 5541
jaskova@rect.muni.cz

 

 

Mgr. Pavlína Škorňová

Manažerka Ph.D. studia, administrativa doktorského studia, Seminar Series

tel: 549 49 8511
skornova@rect.muni.cz

 

Hodnocení výzkumu

Mgr. Michal Petr

Manažer pro evaluaci výzkumu, bibliometrické analýzy, koordinace RIV

tel.: 549 49 5887
petr@rect.muni.cz

 

Ing. Monika Sieberová

Manažerka pro evaluaci výzkumu, bibliometrické analýzy, koordinace Mezinárodní vědecké rady MU

tel.: 549 49 5718
sieberova@rect.muni.cz

 

Bc. Petr Kalíšek

Analytik, koordinace národního hodnocení M17+

tel.: +420 771 125 991
kalisek@rect.muni.cz

 

OP VVV projektový management

Ing. Michaela Ambrožová

Mobility (Postdoc, MSCA) + ISEP

tel.: 549 49 3115
ambrozova@rect.muni.cz

 

Ing. Hana Mutňanská

Finance OP VVV projektů

tel.: 549 49 5934
mutnanska@rect.muni.cz

 

Karolina Wojnar

Administrátorka

tel.: 549 49 8661
wojnar@rect.muni.cz

 

Mgr. Lenka Vojáčková

HR4MU, HR4MUII

tel.: 549 49 4327
vojackova@rect.muni.cz

 

Ing. Monika Zicháčková

IGA MU

tel.: 549 49 8179
zichackova@rect.muni.cz

 

Komunikace vědy

Ing. Mgr. Iva Šašinková

Manažerka komunikace vědy

tel.: 549 49 3530
sasinkova@rect.muni.cz

 

Mgr. Eva Nagyová

Manažerka komunikace vědy

tel.: 549 49 4207
nagyova@rect.muni.cz

 

 

 


nahoru