| | | |


ISEP

ISEP = Informační systém pro evidenci projektů. Je to elektronický systém určený pro řízení a správu projektů, který je zároveň informačním systémem MU.

ISEP se skládá z několika částí: 

  1. Informace o systému ISEP - v této části získáte všechny potřebné informace o fungování systému.
  2. Evidence výzev k podávání projektů - na tomto místě jsou dostupné všechny výzvy, do kterých je možné podávat projekty. Je zde možné vidět jak aktuální výzvy, tak archiv výzev starších.
  3. Evidence návrhů projektů MU - evidence slouží pro přehled a správu návrhů projektů. Každý návrh projektu, který je za MU podáván k jakémukoliv investorovi by měl mít svůj záznam v tomto editoru. Z tohoto záznamu je možné generovat "Evidenční záznam návrhu", tzv. průvodku, kterou je třeba předložit při předkládání návrhu k podpisu statutárnímu zástupci MU.
  4. Evidence projektů MU - obsahuje záznamy o všech projektech realizovaných na MU. Po přijetí návrhu projektu je tento návrh překlopen do realizovaných, čímž se vytvoří ekvivalentní záznam pro schválený a na MU realizovaný projekt. Tento záznam slouží jako zdroj informací (jsou zde nahrány klíčové dokumenty týkající se projektu), rovněž je z něho možné generovat "Evidenční záznam projektu", tedy průvodku, pro potřeby schvalování.
  5. Projektové zakázky
  6. Registr auditů a kontrol projektů
  7. Komunikace
  8. Číselníky - v této části je možné najít různé přehledy. Užitečným je číselník investorů, kde lze najít všechny aktivní programy (i všechny investory těchto programů), ve kterých jsou podávány projekty. Číselník investorů rovněž poskytuje přehledy, kolik záznamů je v ISEP u jednotlivých programů a poskytuje seznamy těchto záznamů.   

Podrobné informace o ISEP získáte v uživatelské příručce a v otázkách a odpovědích (FAQ), které naleznete zde.

Stručný návod, co je potřeba v různých fázích podávání návrhu a realizace projektu dělat naleznete zde (vhodné pro začátečníky, kteří nemají s ISEP příliš zkušeností).

 


nahoru