| | | |


Etická komise pro výzkum MU

Etická komise pro výzkum MU (EKV) je nezávislým multidisciplinárním orgánem MU a jejím posláním je dohled nad uplatňováním a dodržováním příslušných etických standardů ve výzkumu, který je prováděn v rámci MU a zejména zahrnuje lidské subjekty (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu).

Posouzení EKV podléhá každý projekt, který zahrnuje výzkum na lidském subjektu (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu), jestliže je podáván za jakékoliv pracoviště MU vyjma LF MU a projektů studie ELSPAC, kde působí specializované etické komise (EK LF a EK ELSPAC). Schválení etickou komisí vyžadují grantové agentury a při publikaci také redakce renomovaných časopisů. Schválení etickou komisí nelze získat zpětně, tj. během nebo po realizaci výzkumu.

Bližší informace o fungování EKV a podávání projektů k posouzení se dozvíte zde.

 

Kontakty:

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
předsedkyně
tel. 549 49 7905
e-mail: veselska@sci.muni.cz

Mgr. Blanka Jančeková, Ph.D.
tajemnice
tel. 549 49 6290
e-mail: jancekova.blanka@mail.muni.cz

Mgr. et Mgr. Veronika Oškerová, Ph.D.
právnička pro biomedicínský výzkum
tel. 549 49 4323
e-mail: oskerova@sci.muni.cz

Mgr. Veronika Smítková
právnička pro behaviorální výzkum
tel. 549 49 7747
e-mail: smitkova@rect.muni.cz

Členové EKV

Statut EKV

Jednací řád EKV


nahoru