| | | |


Etická komise MU

Působnost Etické komise MU je dána článkem 14 Etického kodexu MU. Etická komise MU posuzuje případy porušení obecných morálních principů nebo pravidel Etického kodexu MU, které se vymykají rámci organizační struktury MU nebo které nebyly na její úrovni vyřešeny (tzv. research misconduct). Další informace o komisi najdete zde.

Podněty k posouzení Etickou komisí MU se podávají v písemné podobě přímo předsedovi komise.


nahoru