| | | |


Etická komise Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Etická komise Lékařské fakulty MU provádí dohled nad uplatňováním a dodržováním příslušných etických standardů ve výzkumu, který je prováděn na Lékařské fakultě MU a zejména jakýmkoliv způsobem zahrnuje lidské subjekty (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu).

Další informace o komisi najdete zde.


nahoru