| | | |


Dokumenty k etice výzkumu

Sledování dodržování souladu výzkumu s obecně uznávanými etickými standardy je povinností každé výzkumné organizace. Výzkum na lidském subjektu, který se dotýká citlivých etických témat (např. výzkum na lidských embryonálních buňkách, práce s osobními daty, výzkumu zahrnujícímu lidské účastníky - dobrovolníky výzkumu, děti, osoby, které nemohou dát informovaný souhlas, zranitelné jednotlivce či skupiny, zástupce minoritních skupin, pacienty, zdravé dobrovolníky klinických studií) musí být podroben kontrole a musí být schválen etickou komisí. Posouzení návrhu projektu etickou komisí je také podmínkou pro získání grantů i pro publikování v prestižních časopisech.

Významné mezinárodní dokumenty k etice výzkumu

Právní předpisy k etice výzkumu

Normy MU k etice výzkumu


nahoru