| | | |


Etika výzkumu

Etika výzkumu

Informace na těchto stránkách jsou zaměřeny především na otázky etiky ve výzkumu vztahujícímu se k lidským subjektům a s tím souvisejících náležitostí návrhů projektů jako jsou posudek etické komise, informovaný souhlas, nakládání s osobními údaji a další. Pro posouzení projektů etickou komisí se můžete obrátit na Etickou komisi pro výzkum MU, v případě projektů z Lékařské fakulty MU na Etickou komisi LF,  projekty související se studií ELSPAC řeší Etická komise ELSPAC.

Jsou-li součástí Vašeho výzkumu zvířata, kontaktujte prosím Odbornou  komisi pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat.

V otázkách geneticky modifikovaných organismů se můžete obrátit na pověřenou osobu MU pro oblast GMO.  Stránky, kde získáte veškeré potřebné informace, najdete zde.

Máte-li podezření na porušení Etického kodexu akademických a odborných pracovníků Masarykovy univerzity (research misconduct), můžete podat podnět předsedovi Etické komise MU.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k otázkám etiky výzkumu se můžete obrátit na právníka pro výzkum.

Ohledně utajovaných informací můžete kontaktovat bezpečnostní ředitelku MU.

V oblasti právní ochrany databází Vám poradí právníci CTT.

Na vytváření těchto stránek pracujeme a jejich obsah bude průběžně doplňován. Budeme rádi, když nám jakékoliv náměty či připomínky sdělíte.


nahoru