| | | |


Vědecká identita

Trvalý jedinečný identifikátor řeší spolehlivé přiřazení publikací a dalších profesních aktivit danému vědeckému pracovníkovi. Jednoznačná identifikace je důležitá vždy, když se výzkumník pohybuje v různě strukturovaných systémech (bibliografické databáze, evidence na straně vydavatelů, či poskytovatelů finanční podpory), kde často dochází k problémům shody jmen, změn příjmení, různých tvarů zápisu jména a afiliace a jiným chybám. Identifikátor přispívá k lepší prezentaci výsledků vědecké činnosti, usnadňuje hodnocení autorů a pracovišť, zjednodušuje administrativu vydavatelům a poskytovatelům finanční podpory a usnadňuje organizaci databází. Identifikátor je v posledních letech u některých světových institucí, ale i na národních úrovních stále častěji vyžadován jako povinná položka vědeckého profilu.

Masarykova univerzita velmi doporučuje zřízení osobního jedinečného identifikátoru. Zřízení identifikátoru je velmi jednoduché a trvá jen několik minut. Je nezbytné udržovat profil a seznam publikací aktuální!

Po založení osobního identifikátoru prosíme o jeho vložení do databáze IS prostřednictvím této stránky.

Kontakt a podpora: Mgr. Michal Petr, petr@rect.muni.cz, 549 49 5887

Prezentace
Pomocný materiál

ORCID (Open Researcher & Contributor ID)

ORCID je registr trvalých jednoznačných identifikátorů na nekomerční platformě. Je podporován organizacemi a vědeckou společností po celém světě, do jeho užívání jsou zapojeni světoví vydavatelé a grantové agentury. Rozšiřuje se počet zemí a pracovišť, kde je pro vědecké pracovníky vytvoření identifikátoru povinné.

Identifikátory ORCID a ResearcherID lze vzájemně propojit a předávat informace o publikacích, není tedy třeba vyplňovat každý profil jednotlivě.

Researcher ID (Clarivate Analytics)

Profil ResearcherID umožňuje sledovat publikační stopu v databázi Web of Science (Clarivate Analytics). ResearcherID je řešením nejednoznačného vyhledávání podle jména, či afiliace, které může mít v databázi různé varianty.

V profilu Researcher ID vědec spáruje se svým profilem své publikace ve Web of Science a sleduje údaje odvozené z citovanosti (h-index, citovanost, míra spolupráce s jednotlivými autory nebo institucemi, aj.).

Návod pro zřízení Researcher ID stahujte zde.

Oficiální komentovanou prezentaci (záznam ze školení) ve formě videa poskytuje Clarivate na stránkách http://wokinfo.com/czech_slovak/. Návod se nachází v dolní části stránky pod záložkou „e-learningy“.

Doporučení pro uvádění dedikací projektům v publikacích

V odkazovaném materiálu naleznete doporučení k uvádění dedikací projektům výzkumu a vývoje u vědeckých výsledků s konkrétními příklady.

Doporučení pro uvádění dedikací stahujte zde.

Sociální sítě pro vědce

Viditelnost své práce lze zvýšit rovněž zapojením se do vědecké komunity prostřednitvím speciálních sociálních sítí (například ResearchGate a academia.edu).

popis připravujeme.


nahoru