| | | |


Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací

Dne 19. června 2013 schválila vláda České republiky Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platnou pro léta 2013 až 2015. Komplementárním metodickým návodem je dokument Předávání údajů do IS VaVaI, který obsahuje důležité informace technického i obsahového charakteru k vyplňování vlastních dat o výsledcích.

Informace k předávání údajů do RIV a Často kladené dotazy (FAQ)

Aktuální verze materiálu (aktualizace 13. 2. 2014), určeného především pro koordinátory pro RIV na fakultách MU. Obsahuje shrnutí a vysvětlení nejnovějších pokynů k předávání údajů podle jednotlivých druhů výsledků, problematické okruhy a návody k činnostem koordinátora. Odpovědi na často se vyskytující dotazy naleznete v téže sekci dokumentového serveru zde.

Seznam referentů/referentek vyřizujících záležitosti týkající se RIV

Ekonomicko-správní fakulta

Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D.

Filozofická fakulta

Mgr. Marie Skřivanová
Mgr. Vendula Hromádková

Fakulta informatiky RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D.
Fakulta sportovních studií Ing. Jana Smítalová
Fakulta sociálních studií Bc. Blanka Farkašová
Lékařská fakulta Soňa Böhmová
Pedagogická fakulta Dana Nesnídalová
Právnická fakulta Mgr. Petra Georgala
Přírodovědecká fakulta

Ing. Nicole Zrilić
Ing. Zdeňka Rašková

CEITEC

Ing. Kateřina Ornerová, Ph.D.

CEITEC Mgr. Eva Špillingová
CEITEC Olga Křížová
IBA Ing. Katarína Hanušová
CJV Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph. D
CJV Mgr. Zuzana Resslová
ÚVT Mgr. Martina Novotná Buršíková
Teiresias Mgr. Michaela Hanousková
CTT Mgr. Hana Půstová

Zdroje

RIV - Rejstřík informací o výsledcích:www.rvvi.cz

  • hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v jednotlivých letech

Definice druhů výsledků v IS VaVaI:www.vyzkum.cz

CEP - Centrální evidence projektů:www.rvvi.cz

  • informace o projektech výzkumu, vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb.

Web of Science (Clarivate Analytics, dříve Thomson Reuters):www.webofscience.com

  • databáze článků v impaktovaných časopisech
  • přístupné pouze z počítačů MU

nahoru