| | | |


Repozitář MU

Masarykova univerzita zřizuje Univerzitní repozitář jako prostor ke shromažďování a archivaci vědeckých děl. Jeho provozování je potvrzením aktivního přístupu MU v oblasti Open Access, ke kterému se univerzita zavázala v roce 2010 přistoupením k Berlínské deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem ve vědě a humanitních oborech.

Prostřednictvím repozitáře zajišťuje MU okamžitý a neomezený přístup k odborným informacím a poznatkům, které univerzita vytvořila a to směrem k:

  • vědecké komunitě - zvyšování čtenosti, citovanosti, dopadu děl, rychlosti výměny informací a vědeckých poznatků
  • společnosti jako celku - šíření vědeckých výsledků širší veřejnosti, zajištění informovanosti o činnosti univerzity a nakládání s veřejnými prostředky

Prostřednictvím repozitáře splňuje MU taktéž požadavky Rámcového programu pro inovace a výzkum EU Horizon 2020 na publikaci vědeckých děl nebo dat, neboť šíření poznatků v režimu Open Access je jedním ze základních principů tohoto programu (více např. zde).

Do repozitáře MU mohou vědci kromě svých zaměstnaneckých děl vložit také své soukromé odborné texty, případně studenti svá díla školní. Do repozitáře MU nejsou ukládány kvalifikační práce, tedy závěrečné práce studentů (včetně disertačních prací) nebo habilitační práce, pro které má MU zřízeny zvláštní archivy. 

Co přináší repozitář MU?

  • možnou okamžitou prezentaci vědeckých výsledků tzv. zelenou cestou Open Access
  • snadné sdílení vědeckých informací s potenciálními uživateli a obchodními partnery
  • trvalé a bezpečné digitální úložiště vědeckých výsledků, které lze využít nejen pro sdílení vědeckých textů a dat, ale i pro vlastní archivaci např. pro potřeby vykazování výsledků poskytovatelům podpory apod.
  • zařazení se na prestižní pozici mezi světovými univerzitami, podporujícími tento trend

V čem pomůže Odbor výzkumu?

  • poskytujeme metodickou podporu fakultám v celé agendě repozitáře
  • nabízíme školící semináře pro fakulty
  • ve spolupráci s týmem IS rozvíjíme aplikaci repozitáře MU

Agendu repozitáře a Open Access na MU metodicky zajišťuje Mgr. Michal Petr (e-mail: petr@rect.muni.cz, tel.: 54949 5887). 

 

Užitečné odkazy

ROAR - Registry of Open Access Repositories - adresář světových otevřených repozitářů s možností vyhledávání plných textů

ROARMAP - přehled institucionálních politik pro repozitáře a Open Access s celosvětovým záběrem


nahoru