| | | |


Gold OA Pilot

Evropská komise otevřela program pro financování publikací vydaných z projektů Sedmého rámcového programu (FP7). V současné době probíhá sběr žádostí o financování. Pro obdržení grantu je nutné respektovat následující podmínky:

 • publikace výzkumných výsledků financovaných z FP7, taktéž projekty European Research Council a Marie Curie
 • vydání maximálně ve lhůtě dva roky po ukončení projektu
 • z programu lze financovat recenzované články, monografie, kapitoly knih, konferenční příspěvky, data papers, software papers
 • finance není možné použít na publikace vydané v režimu Gold Open Access před ukončením projektu
 • max. 3 publikace z jednoho projektu (max. 2000 EUR/článek, 6000 EUR/monografie)
 • nelze financovat publikování v hybridních časopisech, zároveň se musí jednat o časopis uvedený v databázi DOAJ, Scopus, WoS nebo PubMed, případně jinak prokázat jeho kvalitu
 • publikovat nejlépe pod licencí Creative Commons BY (Uveďte původ), případně CC BY-SA, a výjimečně CC BY-NC nebo jinou veřejnou licencí
 • publikace musí mít DOI nebo jiný persistentní identifikátor a formát PDF/A, případně další formáty vhodné pro text a data mining (XML, HTML)
 • v publikaci musí být uvedena informace, kde lze nalézt podpůrné materiály (data) a označení FP7 grantu a Gold Open Access Pilot
 • veškeré takto financované publikace by měly být taktéž vloženy do repozitáře, který je zapojený do infrastruktury OpenAIRE (doporučujeme využít Univerzitní repozitář MU)
 • pokud byl projekt financovaný z více zdrojů, bude možné z programu financovat pouze odpovídající podíl EU nákladů na vydání publikace
 • projekt poběží do vyčerpání prostředků ve výši 4 mil. EUR, nejpozději však do konce dubna roku 2017

Registrace pro získání grantu probíhá na této adrese: https://goldoapilot.openaire.eu/#home

Více informací lze nalézt v těchto dokumentech a na webových stránkách: 

Post-grant Gold Pilot Guidelines

Časté otázky ohledně post-grant OA publikování

Evropská komise k vědeckému OA publikování

Evropská komise k přístupu a uchovávání vědeckých informací

 

Pro další informace se můžete obrátit taktéž na Mgr. Bc. Lucii Strakovou (strakova@rect.muni.cz, tel.: 54949 5754, OAZ RMU).


nahoru