| | | |


Open Access v EU

Historický kontext Open Access v EU

Problematikou Open Access se Evropská unie systematicky zabývá již přibližně od roku 2004 a vydala v tomto směru bezpočet návrhů, studií a stanovisek.

OpenAIRE/OpenAIREplus

Cílem projektů je vybudování participativní infrastruktury otevřeného přístupu v Evropě pro správu vědeckých publikací a souvisejících informací postavené na síti repozitářů. Jde o komplexní systém poskytující širokou škálu nástrojů a služeb pro výzkumníky (vědce), koordinátory a administrátory projektů, grantové agentury a další spolupracující systémy a služby. Výsledkem řešení projektů jsou především:

OpenAIRE

Open Access Infrastructure for Research in Europe, byl tříletý (1. 12. 2009–30. 11. 2012) projekt financovaný ze 7. RP, jehož cílem byla kromě jiného podpora rozhodnutí Evropské komise o otevřeném přístupu k publikovaným výsledkům projektů financovaných Evropskou komisí mezi vědeckou komunitou v Evropě. Jde o projekt, do něhož byly zapojeny všechny členské země EU a Norsko.

Hlavní cíle vzniku projektu OpenAIRE

  • e-infrastruktura pro otevřeně přístupné publikace, buď prostřednictvím autoarchivace přímo do OpenAIRE18, tj. do repozitáře ZENODO19, nebo prostřednictvím repozitáře podle vlastní volby výzkumníků, ať už institucionálního (kterým je např. repozitář MU) nebo oborově/tematicky zaměřného;
  • podpora výzkumníků při plnění požadavků na otevřený přístup k publikacím a výzkumným datům prostřednictvím celoevropského konzultačního systému;
  • infrastruktura a nástroje pro měření dopadu výzkumných projektů a jejich výsledků včetně monitorování dopadu politiky otevřeného přístupu Evropské komise a obdobných politik na dalších úrovních;
  • využití služeb pro správu vědeckých dat ve spolupráci s vědeckými komunitami.
  • podpora a propagace otevřeného přístupu k vědeckým informacím a podpora ustavení politik otevřeného přístupu na celoevropské úrovni;
  • poskytování služeb: propojení čánků, souborů, výzkumných dat a projektů, informací o financování výzkumu jak u projektů financovaných Evropskou komisí, tak u projektů financovaných na národní či mezinárodní úrovni;

OpenAIREplus

Na projekt OpenAIRE navázal rozšířením projekt druhé generace OpenAIREplus. Dosavadní aktivity byly rozšířeny o propojení publikací a projektů se souvisejícími výzkumnými údaji, ale také o rozšíření o další vědní obory, další země, o sledování projektů na národní úrovni a zahrnutí i dalších typů publikací (včetně nerecenzovaných).

 

 

 

 


nahoru