| | | |


Literatura a zdroje

Dokumenty a internetové zdroje

1. Berlínská deklarace o otevřeném přístupu ke znalostem ve vědě a humanitních oborech (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) - základní kámen hnutí Open Access.

2. Doporučení Evropské komise ze dne 17. července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání.

3. Doporučení pracovní skupiny pro Open Access přijaté v březnu 2008 radou Evropské asociace univerzit (European University Association Council).

4. SWAN, Alma. Policy guidelines for the development and promotion of open access. Paris: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. ISBN 978-923-0010-522. Dostupné z: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf

5. Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 291. zasedání dne 28.2.2014 schválila dokument připravený pracovní komisí prof. Haňky s názvem "Otevřený přístup (Open Access) k publikovaným výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů v ČR".

6. Zásady Open Access pro vědecké publikace a výzkumná data v programu Horizon 2020 (verze 1.0 z 11.12.2013) - stručné shrnutí hlavních pravidel a principů Open Access v programu Horizon 2020.

7. Soubor nejčastěji kladených dotazů k Open Access pro publikace a data v Horizon 2020 -  "European IPR Helpdesk" řízený Evropskou komisí vydal 1.5.2014.

8. Seznam predátorských časopisů a vydavatelů Scholarly Open Access: Blog, který provozuje Jeffrey Beall z Colorado University ve snaze upozornit na nekalé praktiky v oblasti OA. Taktéž poskytuje návod, jak tyto časopisy rozpoznat.

Monografie

1. BJÖRK, Bo-Christer a David SOLOMON. Open access versus subscription journals: a comparison of scientific impact. BMC Medicine. 2012, vol. 10, issue 1, s. 73-. DOI: 10.1186/1741-7015-10-73. Dostupné z: http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/73.

Článek porovnává vědecký dopad Open Access časopisů a klasických předplacených časopisů. Výsledky indikují, že především v lékařských oblastech vykazují OA časopisy indexované ve Web of Science a Scopus stejný vědecký dopad a kvalitu jako jejich klasické protějšky.

2. VAN NOORDEN, Richard. Open access: The true cost of science publishing. Nature. 2013-3-27, vol. 495, issue 7442, s. 426-429. DOI: 10.1038/495426a. Dostupné z: http://www.nature.com/doifinder/10.1038/495426a.

"Je absurdní, jak velké jsou náklady na publikování výzkumu..." Předložen je důkladný rozbor složení částky, kterou je potřeba vynaložit na otištění jednoho článku v klasických časopisech a open access zdrojích. Problematika obsahuje velké pole argumentů, nicméně z přehledu vyplývá, že nižší průměrná cena za článek u open access časopisů neznamená"levnější" vědecký vklad do procesu recenze (peer review), ale obsahuje nepoměrně menší ostatní související náklady (marže, management, administrativu prodeje).

3. MONASTERSKY, Richard. Publishing frontiers: The library reboot. Nature. 2013-3-27, vol. 495, issue 7442, s. 430-432. DOI: 10.1038/495430a. Dostupné z: http://www.nature.com/doifinder/10.1038/495430a.

Úvaha o postavení knihoven a jejich měnících se úlohách v digitálním věku, univerzitní repozitáře zde hrají významnou roli. 

4. BUTLER, Declan. Investigating journals: The dark side of publishing. Nature. 2013-3-27, vol. 495, issue 7442, s. 433-435. DOI: 10.1038/495433a. Dostupné z: http://www.nature.com/doifinder/10.1038/495433a.

Doporučení, jak v neustále rostoucím množství Open Access časopisů rozeznat kvalitního a seriózního vydavatele.

5. WHITFIELD, John. Elsevier boycott gathers pace. Nature. 2012-2-9. DOI: 10.1038/nature.2012.10010. Dostupné z: http://www.nature.com/doifinder/10.1038/nature.2012.10010

6. Brought to book. The Economist. Jul 21st 2012. Dostupné z:http://www.economist.com/node/21559317

Úspěchy obchodního modelu Open Access a prokázaný velký vědecký ohlas některých časopisů (např. Public Library of Science – PLoS, BMC – Springer) jsou inspirací pro další podniky. Politický příklon k tomuto typu publikování vědeckých výstupů způsobí, že komerční vydavatelství budou dříve, nebo později tlačeny ke změně svého chování.

7. SUBER, Peter. Open access. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2012, xii, 242 p. MIT Press essential knowledge series. ISBN 02-625-1763-9. Dostupné z: https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262517638_Open_Access_PDF_Version.pdf

Zásadní kniha profesora filozofie práva a odborníka v oblasti Open Access, mapující historii a proměňování motivace vědeckého publikování. Představuje základní přístupy k OA, možné politiky, které lze využít, nebo identifikuje klady a zápory OA a uvádí příklady dobré praxe.


nahoru