| | | |


Licenční podmínky vydavatelů

V následujících sekcích naleznete informace o obecných licenčních podmínkách některých zahraničních vydavatelů, v jejichž časopisech Masarykova univerzita nejčastěji publikuje. Jedná se zejména o podmínky pro ukládání článků do repozitáře a další nakládání s nimi.

Je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o informativní přehled, podle kterého není možné se řídit bez výhrad - vždy je nutné postupovat podle konkrétní licenční smlouvy.

Služba SHERPA/RoMEO

Pro zjišťování, jak vydavatelé přistupují k otázce autoarchivace vědeckých článků slouží také služba SHERPA/RoMEO, provozovaná University of Nottingham. Jedná se o databázi, která pomocí čtyř barev odlišuje politiky vydavatelů v oblasti vkládání článků do repozitářů nebo na preprintové servery.

  • zelená - možno archivovat preprint i postprint
  • modrá - možno archivovat postprint
  • žlutá - možno archivovat preprint
  • bílá -  není možno archivovat

Tato služba je přímo integrovaná i v IS MU. Při vkládání záznamu publikovaném v časopisu, který je v této databázi, IS automaticky dohledá postoj vydavatele k autorským právům. Po zadání čísla ISSN (v sekci Periodikum formuláře záznamu o publikaci) najdete v sekci Repozitář proklik "Postoj vydavatele k autoarchivaci článků", kde si můžete pozici vydavatele ověřit. Po rozkliknutí se objeví stejný popis podmínek, jaký lze najít v databázi SHERPA/RoMEO.

V případě jakýchkoli dotazů k této oblasti se můžete obrátit na Mgr. Michala Petra (e-mail: petr@rect.muni.cz, tel.: 54949 5887).

American Chemical Society

Autor může vložit vydavatelem schválenou verzi článku do repozitáře, pokud je to pro nekomerční účely, nenarušuje to nijak politiku American Chemical Society a autor obdrží písemný souhlas od editora, že vložení není v rozporu s publikační politikou.

BioMed Central

Články v časopisech jsou licencovány pod Creative Commons BY 4.0. a data pod Creative Commons 1.0 Public Domain. Autoři tedy mohou články (i publikované verze) svobodně vkládat do repozitáře i na vlastní webové stránky, pokud zachovají podmínky této licence (více o licencích Creative Commons zde nebo zde).

Blackwell Publishing

Preprint: Možno šířit na osobních stránkách, v repozitářích, na veřejných nekomerčních serverech určených k tomuto užití. Blackwell preferuje, aby u článku bylo uvedeno, že již byl zaslán do jeho časopisu, ale neprošel zatím recenzním řízením.

Akceptovaná verze: Je možné dále užívat preprint s tím, že bude uvedeno, že byl akceptován a odkaz na něj v Blackwell časopisu. Dále je možné použít akceptovanou verzi v osobních kompilacích svých děl, a do doby, než bude článek publikován, užívat jej v rámci své instituce, pro spolupráci se svými kolegy i pro účely výuky.

Po publikaci: Ihned po publikaci je možné nahradit verzi před recenzním řízením (preprint) na stránkách nebo v repozitáři zaměstnavatele abstraktem vydaného článku společně s větou „Author Posting. © The Authors {Insert year of publication} The full text of this article is published in {insert journal name}, {insert volume, issue number and pages}. It is available online at http://dx.doi.org/ {insert doi number}.“ Zároveň je možné sdílet text článku s kolegy.

Celý text článku je volně k dispozici po dvou letech od publikace. Žádná verze nesmí být užita komerčně.

Elsevier

Linkování: Každý může odkazovat na články na ScienceDirect, a to na jejich finální verzi.

Open Archive: Elsevier poskytuje volný přístup k archivovaným materiálům po 12 až 60 měsících od vydání.

Autoarchivace: Autoři mohou sami archivovat správnou (correct) verzi v repozitáři, pokud jejich instituce disponuje vhodným softwarem a obsluhou, která zajistí, že správná verze článku bude dostupná správnou cestou ve správný čas, s vhodnou licencí, odkazy a metadaty.

 

Sdílení plného textu: 

Preprint: Možno šířit neomezeně, pokud je přijat k publikaci, Elsevier doporučuje přidat odkaz s DOI na publikovanou verzi článku. Autoři mohou nahradit svůj preprint vystavený na arXiv nebo RePEc akceptovanou verzí (nikoliv publikovanou). Cell Press, The Lancet a některé další časopisy vydávané Elsevierem však mohou mít odlišnou politiku.

Akceptovaná verze: Možno ihned šířit na autorově nekomerční stránce nebo blogu. Je možné nahradit preprint akceptovanou verzí, vložit ji do institucionálního repozitáře pro interní užití, případně dát k dispozici spolupracujícím vědcům, poskytnou pro osobní užití studentům nebo spolupracovníkům a pro sdílení na komerčních stránkách určených pro vědeckou polupráci, se kterými má Elsevier smlouvu. 

Po uplynutí embarga je možno šířit akceptovanou verzi pomocí institucionálního repozitáře veřejnosti (nekomerčně), případně prostřednictvím komerčních stránek, se kterými má Elsevier smlouvu.

Ve všech těchto případech by měl být společně s akceptovanou verzí článku uveden odkaz na finální publikovanou verzi s DOI, měla by mít uvedenou licenci CC BY-NC-ND 4.0 International a nesnažit se být zaměnitelná s finální verzí.

Publikovaná verze: Články dostupné předplatitelům: Elsevier silně doporučuje sdílet odkaz na článek, nikoliv plný text, aby bylo zaručeno, že čtenář bude mít přístup k nejnovější verzi článku. V případě, že je článek součástí kvalifikační práce, je možné jej v práci šířit společně s DOI. Jinak sdílení finálního článku povoleno není.

Články publikované v režimu Gold Open Access: Mohou být šířeny dle podmínek EULA (End User License Agreement), pokud budou obsahovat CrossMark logo, odkaz na EULA a DOI odkaz na článek v ScienceDirect.

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Užití na osobních nebo institucionálních serverech: Autor může vkládat na svůj nebo institucionální server (tj. do repozitáře) akceptovanou verzi svého článku, pokud uvede, že majetkovými právy k dílu disponuje IEEE, a po té, co bude článek publikovaný, tak plnou citaci díla v IEEE, a to včetně internetového odkazu na článek.

Užití pro účely výuky: Autor může použít libovolně velkou část akceptované verze článku při výuce (přednášky, semináře, konference, elektronické materiály atp.), pokud náležitě uvede, že majetkovými právy k dílu disponuje IEEE, a po té, co bude článek publikovaný, tak plnou citaci díla v IEEE, a to včetně internetového odkazu na článek.

Elektronické preprinty: V případě, že autor vložil na nějaké stránky (ArXiv apod.) svůj preprint před zasláním článku IEEE, musí po zaslání článku IEE aktualizovat informace o článku s tím, že autorská práva majetková vlastní IEEE, a po té, co bude článek publikovaný, tak uvést plnou citaci díla v IEEE, a to včetně internetového odkazu na článek.

Kluwer/Springer, Germany

Autor může vložit akceptovanou verzi článku na své osobní stránky. Zároveň ji může vložit do kteréhokoliv repozitáře, avšak s embargem 12 měsíců. Není možné používat finální (publikovanou) verzi článku. Zároveň je nutné uvést plnou citaci umístění článku spolu s textem „The final publication is available at link.springer.com“ a DOI.

Preprinty mohou být uloženy na preprintových serverech (arXiv), přičemž mohou být nahrazeny akceptovanou verzí. Zároveň musí být uvedena plná citace publikovaného článku (stejně jako u šíření akceptované verze).

Springer

Autoři jsou oprávněni vkládat akceptované verze článků na vlastní webové stránky. Taktéž mohou články vkládat do repozitářů za předpokladu, že články budou volně dostupné nejdříve po dvanácti měsících od publikace. Není možné používat publikovanou verzi článku. Zároveň je nutné vložit k článku plnou citaci s odkazem na internetovou stránku ve Springeru, kde je článek publikovaný. Musí být uvedeno DOI a odkaz na článek ve formátu “The final publication is available at Springer via http://dx.doi.org/[insert DOI]”.

Preprinty článků mohou zůstat na preprintových serverech jako je arXiv.org, případně mohou být nahrazeny akceptovanou verzí článku. Musí být uvedena plná citace společně s DOI a odkazem na článek ve formátu “The final publication is available at Springer via http://dx.doi.org/[insert DOI]”.

Wiley

Preprint: Může být vložen na autorovu soukromou stránku, do institucionálního repozitáře nebo archivu, do nekomerčních preprintových serverů nebo repozitářů. Po přijetí článku musí obsahovat následující informaci: „This is the pre-peer reviewed version of the following article: [FULL CITE], which has been published in final form at [Link to final article using the DOI]. This article may be used for non-commercial purposes in accordance with Wiley Terms and Conditions for Self-Archiving.“ Preprinty nemohou být nahrazeny akceptovanou verzí.

Akceptovaná verze: Po embargu 12 měsíců pro přírodní, technické a medicínské obory a 24 měsíců pro sociální a humanitní vědy. Po té může být vystavena na autorových osobních stránkách, v institucionálním repozitáři nebo archivu a v některých nekomerčních repozitářích (AgEco, arXiv, PhilPapers, PubMed Central, RePEc, Social Science Research Network). Zároveň je třeba přidat stejnou informaci jako u preprintu.

Autor může akceptovanou verzi sdílet sdílet se svými kolegy.


nahoru