| | | |


Open Access a repozitář MU

Politika Open Access na Masarykově univerzitě

Masarykova univerzita, jako signatář Berlínské deklarace (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in Sciences and Humanities, podepsáno 2010), se zavazuje podporovat v souladu se svým Dlouhodobým záměrem na léta 2016-2020 bezplatný a neomezený přístup k vědeckým výsledkům (Open Access, OA).

Strategie Masarykovy univerzity vychází zejména z vědomí společenské a ekonomické funkce otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého bádání, financovaného z veřejných zdrojů, a klíčové roli univerzity v naplňování této myšlenky. Masarykova univerzita je přesvědčena o dlouhodobých výhodách neomezeného přístupu jak pro společnost, která na výzkum poskytuje zdroje, tak pro univerzitu samotnou tím, že zvyšuje viditelnost a dopad jejího výzkumu.

Masarykova univerzita pro účel podpory OA realizuje, nebo bude realizovat tyto aktivity:

 • Spolupráce s českými i zahraničními institucemi na poli vytváření politiky a strategie Open Access, zapojení do diskusních skupin.
 • Podpora a vývoj univerzitního repozitáře pro trvalou archivaci a zpřístupnění všech vědeckých výsledků vznikajících na MU (tzv. Green Open Access).
 • Vydávání Open Access časopisů v rámci Nakladatelství Masarykovy univerzity.
 • Personalia: Pracovní skupina Open Access na rektorátu (vedoucím je manažer pro OA) a síť proškolených koordinátorů na jednotlivých součástech MU.
 • Politiky: Podrobná směrnice k publikační činnosti a Open Access (v přípravě), Směrnice o repozitáři.

Masarykova univerzita pro účel podpory OA vydává tyto pokyny (podrobněji ve směrnici o Open Access):

 • Masarykova univerzita ukládá svým autorům, aby k záznamu o recenzovaném vědeckém výsledku v IS MU vždy přikládali plný text (postprint, neboli Author’s Accepted Manuscript AAM; případně též preprint, nebo publisher´s version) a učinili jej volně přístupný, pokud tomu nebrání právní překážky (Green Open Access). Většina vydavatelů umožňuje autoarchivaci verze postprint, ať již ihned, nebo s časovým embargem.
 • Masarykova univerzita doporučuje svým autorům, aby své práce publikovali ve zvyšující se míře v důvěryhodných a kvalitních Open Access časopisech (Directory of Open Access Journals, DOAJ) a přispívali tak k lepšímu šíření a většímu dopadu vědeckých výsledků vznikajících na MU (Gold Open Access).
 • Masarykova univerzita podporuje u časopisů, vydávaných na MU, větší využití režimu Open Access, ať již ve formě vzniku nových Open Access časopisů, či otevírání stávajících.

Podpůrné nástroje

 • Personální infrastruktura pro technickou a právní podporu zveřejňování vědeckých výsledků. S nastavením vhodných práv zpřístupnění pomáhají autorům fakultní koordinátoři.

Vzdělávací a propagační činnost uvnitř univerzity

 • Jednoznačná identifikace autorů jako nástroj infrastruktury na podporu výzkumu. Masarykova univerzita důrazně doporučuje svým autorům zřízení trvalého a jedinečného identifikátoru ORCID a ResearcherID.
 • Jednoznačná mezinárodní identifikace všech vědeckých publikací vydaných na MU pomocí DOI jako nástroj infrastruktury na podporu výzkumu.

nahoru