| | | |


Bibliometrie na MU

Bibliometrie je soubor metod, kterými se kvantitativně analyzuje vědecká literatura. Sleduje vztahy mezi různými objekty - autory, články, institucemi.

Primárním cílem využití bibliometrie je poskytovat věrohodné podklady pro strategické směřování vědy na MU, ale také vyhodnocování publikačních aktivit fakult, pracovišť i jednotlivců. Masarykova univerzita za tímto účelem rozvíjí komplexní bibliometrický servis v rámci Odboru výzkumu RMU

Bibliometrický tým na Odboru výzkumu RMU

Činnosti:

  • analýzy pro potřeby vedení MU (např. zahraniční spolupráce)
  • přehled a srovnání vědeckého výkonu oborů na MU
  • podklady pro každoroční evaluace fakult
  • analýzy na vyžádání (fakulty, obory, skupiny, jednotlivci)
  • doporučení pro autory na základě analýzy publikačních zvyklostí, metodická podpora
  • čištění dat v bibliografických databázích

Bibliometrický tým Odboru výzkumu RMU pro Vás vypracuje analýzu dle vašich požadavků. Při práci vždy zohledňujeme specifické potřeby oborů a požadavky na využití výsledků analýzy. Indikátory volíme zodpovědně v souladu se současnou metodologií a analýzu přizpůsobujeme publikačním vzorcům charakteristickým pro sledovanou jednotku. Analýza však obvykle vždy obsahuje základní aspekty publikační činnosti:

  • produktivita
  • dopad
  • spolupráce
  • publikační zvyklosti

V případě zájmu o konzultaci, nebo bibliometrickou analýzu kontaktujte: 

Mgr. Michal Petr
petr@rect.muni.cz
549 49 5887

 

Univ Profile Map _all

 

Pro všechny, kteří chtějí získat metodologický základ pro práci s indikátory, jsme připravili materiál Doporučení pro práci s bibliometrickými indikátory a jejich interpretaci (verze listopad 2015)

 

Kdo jsme

Mgr. Michal Petr

Absolvované kurzy:

European Summer School for Scientometrics (2015)
European Summer School for Scientometrics (2016)
Hodnocení vědy a výzkumu v teorii a praxi (MŠMT 2014-2015)

Mgr. Monika Sieberová

Absolvované kurzy:

Hodnocení vědy a výzkumu v teorii a praxi (MŠMT 2014-2015)


nahoru