| | | |


Vědecké výstupy

Vědecké výstupy

Aktuálně: Dobrá praxe vědeckého publikování

Text "Dobrá praxe vědeckého publikování" (anglická verze) je dalším příspěvkem do série dokumentů Dobrá praxe ve výzkumu a zároveň deklarací postoje MU v oblasti etiky vědeckého publikování. Je také doporučením či instrukcí pro rychlou orientaci nově příchozích výzkumných pracovníků nebo PhD studentů. Masarykova univerzita tímto přijímá zásady mezinárodně uznávané dobré praxe ve vědeckém publikování.

Postoj MU k tzv. predátorským vydavatelům a odborným časopisům

Rozšíření modelu otevřeného přístupu k výsledkům výzkumné práce (Open Access) s sebou přineslo i negativní, velmi specifický jev – tzv. predátorské vydavatele/časopisy. Přehlížení těchto praktik by do budoucna mohlo velmi ohrozit důvěryhodnost a integritu výzkumu v obecném měřítku. Masarykova univerzita se rozhodla vyjádřit svůj nekompromisní postoj k vědecky neetickým publikačním praktikám těchto vydavatelů. Cílem dokumentu je upozornit autory z MU na problém tzv. predátorských odborných časopisů a přinést návod pro všechny publikující zaměstnance MU, jak tyto vydavatele/časopisy rozeznávat a vyvarovat se jich.

Dokument si stáhněte zde: Postoj MU k tzv. predátorským vydavatelům a odborným časopisům

V této souvislosti rovněž upozorňujeme na český překlad webové stránky Think-Check-Submit (pomoc vědcům při výběru časopisu vhodného k publikování): portál http://vimkdepublikuji.cz. Překlad vnikl v Ústřední knihovně VUT v Brně.

Rejstřík informací o výsledcích (RIV) a Registr uměleckých výstupů (RUV)

Vědecké výsledky jsou na národní úrovni každoročně vyhodnocovány Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace na základě informací předaných do IS VaVaI. Informace o sběru dat pro fakulty naleznete zde.

Pro evidenci uměleckých výstupů slouží projekt RUV (Registr uměleckých výstupů). Jeho funkcí je zmapovat a hodnotit tvůrčí činnost v rámci uměleckých oborů veřejných vysokých škol. Registr využívá vlastní aplikaci pro vykazování.

Interní evaluace na MU

Masarykova univerzita připravuje koncepci evaluace výzkumné činnosti, která bude navazovat na připravovanou reformu hodnocení výzkumných organizací v ČR. Vědecké aktivity na MU jsou pravidelně vyhodnocovány bibliometrickými metodami s využitím nástroje InCites.

Bibliometrie

Bibliometrie je věda založená na souboru kvantitativních metod vyhodnocujících publikační aktivity a vztahy mezi různými objekty - autory, články, institucemi. Efekt bibliometrie však netkví pouze ve vizualizaci těchto vztahů a v hodnocení kvality výzkumu; kvalitní bibliometrické analýzy tuto kvalitu také stimulují.

Bibliometrický tým Odboru výzkumu RMU nabízí zpracování cílené i přehledové bibliometrické analýzy pro fakulty, pracoviště i jednotlivce. Analýze vždy předchází zjištění specifických potřeb.

V případě zájmu o konzultaci, nebo bibliometrickou analýzu kontaktujte Mgr. Michala Petra.

Publikační strategie a vědecká identita

Vhodně zvolenou publikační strategií lze zvýšit viditelnost publikací a zvýšit šanci na jejich citovanost. Publikační strategii lze doporučit na základě stávajících informací o publikační činnosti s využitím bibliometrických metod. V případě zájmu o konzultaci se obraťte na Mgr. Michala Petra.

Součástí efektivní publikační strategie je jednoznačná identifikace autora v různých systémech. Mezi nejpoužívanější osobní identifikátory patří ORCID a ResearcherID. Podrobnější informace nalezenete zde.

 

 


nahoru