| | | |


3. veřejná soutěž

Třetí veřejná soutěž byla vyhlášena 27.4. a končí 20.7.2016.

V této soutěži mohou být podávány návrhy ve spolupráci se zahraničními partnery se sídlem v Korejské republice.

Výzkumná organizace si může projekt podat pouze ve spolupráci s podnikem. Míra podpory na celý projekt je 74%.

Součástí návrhu projektu musí být podepsaná příloha - Common proposal, která deklaruje budoucí spolupárci partnerů.

Podrobnosti a materiály k soutěži naleznete zde.

Seminář pro uchazeče se koná v Praze, 31.5. v sídle TAČR. Registrace.


nahoru