| | | |


Informace k realizaci projektů v rámci programu BETA

Projekty řešené v rámci programu TA ČR Beta nejsou pouze "klasickými projekty", ale jedná se projekty plnící zadání veřejné zakázky. Z této skutečnosti plynou rozdíly od ostatních programů TA ČR.

Provozní informace k realizaci projektů získaných v rámci jednotlivých zakázek vyhlašovaných poskytovatelem naleznete přímo na stránkách poskytovatele v sekci realizace projektů BETA.

Jsou tam informace o změnových řízeních, předkládání průběžných a závěrečných zpráv i o oponentním řízení.

 

 


nahoru