| | | |


Technologická agentura České republiky

Technologická agentura České republiky

Technologická agentura ČR byla zřízena zákonem v roce 2009 a centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje s cílem přispět k dosažení strategických, ekonomických a společenských cílů ČR. Programy jsou zaměřeny na podporu spolupráce výzkumných organizací a podniků a na následnou komercionalizaci výsledků.

TAČR má k dnešnímu dni deset programových schémat (devět programů výzkumu a experimentílního vývoje a jeden program veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji) s různým zaměřením. Všechna se však orientují na podporu projektů s aplikovanými výsledky.

Programy:

Souhrnné informace o Technologické agentuře ČR naleznete zde.

 


nahoru