| | | |


Ministerstvo zahraničních věcí

 mzv _cz

Projekty česko-polského fóra

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení pro nestátní neziskové organizace a ostaní oprávněné subjekty pro rok 2017.
 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

v rámci programu státní dotační politiky a v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a), c), e), f), i) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, s usnesením vlády ČR č. 657 ze dne 6. srpna 2014 o změně usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, a s usnesením vlády č. 593 ze dne 27. června 2016 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) pro rok 2017 a na základě Memoranda o porozumění o vzniku Česko-polského fóra podepsaného 14.11.2008

vyhlašuje výběrové řízení na podporu nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty musí být realizovány a ukončeny v roce 2017.

Návrhy lze podávat do 30. září 2016  do 12.00 hod.

Na webových stránkách  www.mzv.cz/granty a www.mzv.cz/cesko-polske_forum bude během prosince zveřejněn výsledek grantového řízení. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Kontakt: Odbor veřejné diplomacie

224 183 230

224 182 648

Celková výše dotačního titulu je 2 500 000,- Kč.

Další informace a kontakty naleznete na stránkách www.mzv.cz/cesko-polske_forum


nahoru