| | | |


Ministerstvo kultury

MK_logo

NAKI II

V současné době Ministerstvo kultury podporuje výzkum veřejnými soutěžemi vypisovanými v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II). 

Program NAKI II je realizován v letech 2016 - 2022, a to formou veřejných soutěží.

 V programu jsou stanoveny dva globální cíle, k jejichž naplnění je třeba výzkumným projektem přispět:

  • národní identita (historické vědy, archeologie; jazyk a literatura; umělecká tvorba)
  • kulturní dědictví (kulturní dědictví a území s historickými hodnotami; technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví; kulturní dědictví, vzdělání a média)

 

První veřejná soutěž byla v programu vyhlášena na jaře 2015. Další soutěže jsou plánovány na rok 2017 a 2019

Podrobnosti o Programu NAKI II naleznete zde.

 

Podrobnosti o předešlém programu NAKI naleznete v archivu MK zde. Metodiky MU i materiály poskytovatele k proběhlým soutěžím naleznete zde.


 

 

 


nahoru