| | | |


Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky zahájila svoji činnost v roce 1993. Je nezávislou státní institucí podporující základní vědecký výzkum v České republice. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Dále financuje bilaterální projekty a projekty řešené v rámci evropských mezinárodních programů.

Cíle GA ČR:

  • V rámci veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji financovat vědecké projekty základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně.
  • Podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci v základním výzkumu.
  • Přispívat k vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a začínajících vědeckých pracovníků.
  • Dbát na to, aby svěřené prostředky byly využívány co nejúčelněji k prospěchu české vědy.
  • Pro navrhovatele i řešitele projektů vytvářet v rámci platných zákonů co nejlepší podmínky pro administrativní zpracování žádostí a projektů.

Více informací najdete na stránkách GA ČR.

Kompletní zadávací dokumentace a formuláře jsou dostupné také v interním systému IS zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


nahoru