| | | |


South Moravian Programme for Distinguished Researchers

South Moravian Programme for Distinguished Researchers

SoMoPro (South Moravian Programme for Distinguished Researchers) je regionální grantový program, jehož cílem je podpora příchodu špičkových zahraničních vědců na vědecká pracoviště Jihomoravského kraje  a reintegrace českých vědců  po pracovní zkušenosti v zahraničí.

Program je financován z rozpočtu Jihomoravského kraje a ze zdrojů programu Evropské komise Horizon 2020 (Marie Skłodowska-Curie, COFUND). Administrátorem programu je Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM).

V rámci programu jsou podporovány především přírodovědecké, lékařské a technické obory

Na MU je momentálně řešeno 19 projektů programu SoMoPro 2 a 3.

Podrobné informace o programu naleznete na stránkách JCMM. 6. výzva byla vyhlášena 1. září 2016, uzávěrka podání návrhů je 30. 11. 2016.

Metodický list k administraci projektů 3. a 4. výzvy na MU naleznete zde.

Seznam často kladených dotazů a odpovědí je k dispozici zde.

Kontaktní osobou na OV RMU je Radka Martincová.


nahoru