| | | |


Aktivita Mobility (7AMB)

Mobility - 7AMB

Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení společných výzkumných projektů.

Podporovány jsou projekty základního výzkumu ze všech vědních oblastí. Projekty jsou zpravidla dvouleté.

Podpora výzkumných projektů v rámci aktivity MOBILITY spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné).

V rámci aktivity MOBILITY je v současnosti rozvíjena spolupráce s těmito státy:

  • Argentina
  • Francie
  • Německo
  • Polsko
  • Rakousko
  • Slovensko

Návrh společného výzkumného projektu musí být zpravidla předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v partnerském státě, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.

Podrobnosti, finanční podmínky a informace o jednotlivých partnerských zemích společně se zadávací dokumentací naleznete zde

Administrátoři na MŠMT:

Argentina, Slovensko, Polsko:
PhDr. Jakub Čeněk, e-mail: jakub.cenek@msmt.cz,
tel.: +420 234 811 558

Francie:
RNDr. Jana Bystřická, e-mail: jana.bystricka@msmt.cz
tel.: +420 234 811 242

Rakousko, Německo:
Ing. Jana Juřicová, jana.juricova@msmt.cz
tel.: +420 234 811 699

Kontaktní osobou na OV RMU je Michaela Pavlíková


nahoru