| | | |


INTER-EXCELLENCE

Inter -excellence

 

 

 

 

INTER-EXCELLENCE je program na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji vyhlášený ministerstvem školství v roce 2016. Program navazuje na dobíhající COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, GESHER/MOST, INGO II a KONTAKT II.

 

Stručné informace o podprogramech

 

INTER-ACTION

Navazuje na programy KONTAKT II a GESHER/MOST, jedná se o podporu dvoustranné spolupráce ve výzkumu a vývoji s institucemi z vybraných zemí mimo EU.

V roce 2016 budou vyhlášeny výzvy pro spolupráci s Čínou (srpen), USA (září) a Ruskem (září).

Do výzvy pro spolupráci s Čínou se mohou hlásit pouze vědci, jejichž čínští partneři již podali návrhy projektů do čínské části výzvy na začátku roku 2016.

V následujících letech lze očekávat rozšíření počtu spolupracujících zemí (Izrael, potenciálně Japonsko, Jižní Korea či Indie.)

INTER-COST

Navazuje na program COST CZ. Jedná se o finanční podporu výzkumných projektů navázanou na vstup žadatelů do tzv. akcí COST.

INTER-TRANSFER

Navazuje na program INGO II (INFRA).

INTER-INFORM

Navazuje na program EUPRO II, cílem je podpora budování a udržitelnosti informačních sítí a služeb ve výzkumu a vývoji (nejedná se tedy o výzkumné projekty).

INTER-VECTOR

Navazuje na program INGO II (POPLATEK). Cílem programu je posílení aktivního zastoupení českých výzkumných pracovníků v řídících orgánech špičkových nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývoje.

INTER-EUREKA

Navazuje na program EUREKA CZ, podporovány jsou projekty aplikovaného výzkumu. Výzkumné organizace se mohou zapojit jako další účastník projektu (navrhovatelem je malý, střední nebo velký podnik). Podpora MŠMT je vázána na předchozí úspěšné hodnocení projektu na nadnárodní úrovni v síti EUREKA

 

Další informace včetně podrobností o vyhlašovaných výzvách naleznete na webu MŠMT.


nahoru