| | | |


COST

Program COST

 

COST - The European Cooperation in the Field of the Scientific and Technical Research 

Cílem programu COST je podpořit mnohostrannou mezinárodní spolupráci v základním výzkumu na výzkumných institucích členských států.

Program COST je rozdělen na deset klíčových domén (tematických oblastí od biomedicíny přes chemii, vědy o Zemi až např. po kulturu a zdraví). Výbory jednotlivých domén navrhují sestavení a kontrolují dílčí uskupení výzkumných institucí, tzv. akce COST, zaměřených na stejnou tematickou oblast výzkumu. Pro vznik akce COST je třeba získat zástupce minimálně pěti členských států a zajistit spolupráci po dobu čtyřech let. COST akcí napříč celým programem je aktuálně přibližně 300, jejich seznam najdete zde.

Implementace akcí COST probíhá na:

  • mezinárodní úrovni, a to prostřednictvím koordinačních aktivit jako jsou setkání, konference, školící kurzy a osvětové činnosti. Finanční prostředky získává COST z unijních rámcových programů prostřednictvím grantu.
  • národní úrovni, a to poskytováním prostředků na řešení výzkumných projektů z programu COST CZ a INTER-COST.

 

Seznam odkazů:

Program COST

Národní koordinátor programu a kontaktní osoba COST CZ a INTER-COST:

Josef Janda, MŠMT ČR, e-mail: josef.janda@msmt.cz, tel.: 234 811 720

 

Kontaktní osobou na OV RMU je Michaela Pavlíková

 

 

 


nahoru