| | | |


Programy mezinárodní spolupráce MŠMT

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zaštiťuje účast ČR v mezinárodních mnohostranných aktivitách jako jsou EUREKA, COST, EMBO, NATO Science programme, OECD etc.

MŠMT dále zprostředkovává finanční podporu pro bilaterální i multilaterální projekty mezinárodní spolupráce.

V roce 2016 byl schválen nový rámec podpory těchto aktivit, program INTER-EXCELLENCE, který nahradí stávající programy COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, GESHER/MOST, INGO II a KONTAKT II. Vyhlášení prvních výzev lze očekávat v průběhu léta a podzimu 2016.

Na podporu dvoustranných projektů s vybranými zeměmi slouží aktivita MOBILITY.

MŠMT také poskytuje institucionální podporu v projektech mezinárodní spolupráce, tzv. dofinancování, které je určeno na podporu úspěšných mezinárodních projektů, na jejichž řešení se podílejí čeští řešitelé. 


nahoru