| | | |


Ostatní komunitární programy

"Ostatní komunitární programy" podporují především nevýzkumné aktivity, přičemž žadatelem může být zpravidla i výzkumná a vzdělávací instituce.


nahoru