| | | |


CIP

cip_logo

CIP (The Competitiveness and Innovation Framework Programme) je rámcový program EU ke zvýšení konkurenceschopnosti a podnikání. Je rozdělen do tří tematických programů:

  • ICT-PSP (Information and Communication Technologies Policy Support Programme) je v gesci DG Information Society and Media. Navazuje na předchozí programy eTen, Modinis, eContent, eParticipation a má podpořit dosažení cílů iniciativy i2010, zejména účinné využití ICT v oblasti zdraví, stárnutí občanů a začlenění do společnosti, státní správy, digitálních knihoven, energetiky a životního prostředí.
  • IEE (Inteligent Energy Europe) je řízen DG Energy and Transport a jeho cílem je přijmout opatření k úsporám energie a podpořit využití obnovitelných zdrojů a technologií.
  • EIP (Entrepreneurship and Innovation Porgramme) je určen na podporu malých podniků.

       


nahoru