| | | |


Mezinárodní Visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000 s cílem prohlubovat spolupráci zemí Visegrádské čtyřky (ČR, Slovenska, Polska a Maďarska). Fond uděluje grantovou podporu nejčastěji formou tzv. visegrádských grantů. Visegrádské granty (vč. Visegrad+ grantů) má na RMU na starost Odbor výzkumu, administraci strategických grantů zajišťuje Centrum zahraniční spolupráce.

Grantové žádosti je možné podávat třikrát ročně (s termíny odevzdání 1.  února, 1. června a 1. října). Žádosti se podávají pouze elektronicky. 

Kontaktními osobami na OV RMU jsou Radka MartincováMichaela Pavlíková.


nahoru