| | | |


EMBO

Evropská organizace pro molekulární biologii (EMBO) je nevládní organizace sdružující přední evropské vědce z molekulárně biologických oborů.

Vědci z MU mohou žádat o podporu v rámci řady grantových schémat, které EMBO spravuje, zejména o tzv. instalační granty a o granty na krátkodobé a dlouhodobé výzkumné stáže.

 

EMBO Short-Term Fellowships

  • Max. tříměsíční výměnný pobyt, o podporu mohou žádat držitelé titulu Ph.D. a doktorští studenti
  • For PhD holders and PhD students

EMBO Long-Term Fellowships

  • Až dvouleté výzkumné stáže pro držitele titulu Ph.D.

EMBO Installation Grants

  • Podpora talentovaných vědců z ČR, Chorvatska, Estonska, Polska, Portugalska a Turecka.
  • Roční podpora 50 000 EUR na tři roky (možné prodloužení projektu o další dva roky).
  • Držitelé grantu se stávají členy „Young Investigator Programme“ a mohou žádat o peníze na networking, každoročně se ucházet o doplňkové menší granty a čerpat řadu dalších výhod programu.
  • Vědci z MU jsou dlouhodobě v získávání instalačních grantů velmi úspěšní (na MU bylo řešeno 10 ze 17 instalačních grantů dosud udělených v ČR.)
  • Termín pro podání návrhů projektů je každoročně v dubnu.

 

 Kontaktní osobou na OV RMU je Michaela Pavlíková


nahoru