| | | |


Úspěšně realizované projekty

 

Telč - rehabilitace bývalého jezuitského areálu - Středoevropské centrum pro kulturní dědictví

  • řešitel: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
  • celkový rozpočet: 5 790 915 EUR
  • výše grantu z EHP/Norsko: 4 922 278 EUR
  • internetové stránky: www.muni.cz/uct

Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu. 

Předmětem projektu je celková stavební a památková rehabilitace areálu bývalé jezuitské koleje. Obnova historického objektu nacházejícího se v památkové zóně, která je pod ochranou UNESCO, přispěje nejen k zachování kulturního dědictví, ale také rozšíří vzdělávací možnosti v regionu a celkově přispěje k jeho rozvoji.

V rámci rekonstrukce se rozšíří celková kapacita areálu, bude vybudována knihovna, informačně-poradenské centrum a další zázemí. Kromě vzdělávacích aktivit vznikne v univerzitním centru STŘEDOEVROPSKÉ CENTRUM KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - vzdělávací a výzkumná platforma umožňující spolupráci Masarykovy univerzity a partnerských organizací v problematikách souvisejících s kulturním dědictvím a jeho ochranou.

Klíčovými aktivitami projektu jsou následující akce:

  1. Renovace interiéru a exteriéru budovy, konstrukční práce včetně instalace výtahu umožňujícího bezbariérový přístup do objektu.
  2. Vybudování kanceláří, knihovny, informačně-poradenského centra a studentské kavárny.
  3. Vybudování kapacit pro krátkodobé ubytování studentů, lektorů a účastníků konferencí.
  4. Rekonstrukce arkád a jejich otevření do hlavního nádvoří.
  5. Rekonstrukce sanitárních zařízení a instalace nového ventilačního systému.

Partneři projektu:

 


nahoru