| | | |


Finanční mechanismus EHP/Norska

Logo _norske _fondy _ehp

 

Norsko spolu s Lichtenštejnskem a Islandem přispívá prostřednictvím EHP a Norských fondů (EEA Grants - Norway Grants) ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 státy ve střední a jižní Evropě. Česká republika je příjemcem od roku 2004.

V obbobí 2009 - 2014 byla podpora rozdělena do 15 programů. Více informací o programech je uvedeno na stránkách Ministerstva financí (EHP fondyNorské fondy).

Dne 3. května 2016 uzavřeli zástupci Islandu, Lichtenštejnska a Norska dohody s Evropskou unií upravující podmínky finanční podpory prostřednictvím EHP a Norských fondů 2014-2021, nasledně budou probíhat bilaterální jednání s jednotlivými státy.

 

Přehled veškerých programů poskytujících finanční pomoc v rámci bilaterální spolupráce a EHP a Norských fondů obbobí 2009 - 2014

CZ01 – Technická asistence a Bilaterální fond na národní úrovni

EHP Fondy

CZ02 – Biodiverzita, monitoring a změna klimatu

CZ03 – Nestátní neziskové organizace

CZ04 – Ohrožené děti a mládež

CZ05 – Sociální nerovnost

CZ06 - Kultura

EHP a Norské fondy

CZ07 – Spolupráce škol a stipendia

Norské fondy

CZ08 – Zachycování a ukládání oxidu uhličitého

CZ09 – Česko-norský výzkumný program

CZ10 – Podpora odhalování a vyšetřování korupce

CZ11 – Veřejné zdraví

CZ12 – Dejme ženám šanci

CZ13 – Rovné příležitosti žen a mužů

CZ14 – Schengenská spolupráce

CZ15 – Spolupráce v justici

CZ22 – Podpora důstojné práce a tripartitního dialogu


nahoru