| | | |


Detail Aktuality

Grants Week 2018

26.6.2018 Odbor Výzkumu RMU Vás zve ve dnech 16. – 18. října 2018 na Grants Week.

Letošní Grants Week 2018  navazuje na úspěch předchozích tří ročníků. Cílem akce je poskytnout výzkumníkům i pracovníkům administrativní podpory na MU praktické a užitečné informace o vhodných grantových příležitostech. Tento ročník se zaměří na mezinárodní granty, konkrétně Horizont 2020.

Součástí programu bude na míru připravený workshop zaměřený na finanční pravidla a reportování v projektech H2020 a také zkušenosti úspěšných řešitelů a hodnotitelů projektových návrhů.

Jako hlavní přednášející vystoupí evropsky uznávaný lektor Dr. Sean McCarthy, který se podílel na přípravě více než 150 projektů financovaných z rámcových programů EU. Sean McCarthy dokáže jako jeden z mála jasně a jednoduše vysvětlit, jak připravit kvalitní projektový návrh a uspět v současném programu pro výzkum a inovace EU, Horizont 2020.

Akce proběhne v anglickém jazyce. Předběžný program naleznete zde, registrace na akci bude otevřena v září.

 

The Research Office MU would like to invite you to the event Grants Week, which is planned for 16 - 18 October 2018.

This year's Grants Week builds on the success of the three previous events. The Grants Week aims to provide MU researchers and administration staff with an overview of grant opportunities. This year focus will be on international grants, specifically Horizon 2020.

The program will provide a tailor-made practical workshop regarding financial rules and reporting in H2020 and offer the experience of successful grant holders and project proposal evaluators.

The Grants Week’s keynote speaker is Dr. Sean McCarthy, a renowned European lecturer who has been involved in the preparation of more than 150 projects funded by EU Framework Programs. His unique gift is to clearly and simply explain how to prepare a competitive project proposal step-by-step and succeed in the current EU Research and Innovation Program, Horizon 2020.

The event will be in English. The draft program can be found here, the registration will open in September. 

Mgr. Michaela Pavlíková, 26.06.2018 13:44

 


nahoru