| | | |


Detail Aktuality

Grants Week 11. - 13. October 2017

14.9.2017

Již 3. ročník akce Grants Week se uskuteční 11.  - 13. října 2017. Grants Week přináší praktické informace o významných národních grantových programech poskytovatelů jako jsou  GAČR, TAČR, MŠMT i rámcovém programu Evropské komise Horizon 2020. Přednášky se také zaměří na související aspekty výzkumných projektů jako je problematika duševního vlastnictví a řešení etických otázek.

Upozorňujeme zejména na přednášku evropsky uznávaného lektora Seana McCarthyho, který má naprosto jedinečné zkušenosti s programy EK. Více než 30 let se aktivně podílí na přípravě rámcových programů EK pro výzkum a inovace, působí jako hodnotitel projektových návrhů a má  praktické zkušenosti s přípravou i realizací více než 150 projektů v rámcových programech EK. Jako jeden z mála dokáže jasně a jednoduše vysvětlit, jak připravit kvalitní projektový návrh a uspět v současném programu pro výzkum a inovace EK, Horizont 2020. Pro své unikátní know-how je Dr. McCarthy vyhledávaný předními evropskými univerzitami.

Grants Week  proběhne v anglickém jazyce. Více informací a detailní program naleznete na webových stránkách akce Grants Week.
Registrovat se můžete zde.

www.grantsweek.muni.cz

The 3rd year of the Grants Week will take place 11 till 13 October 2017. The Grants Week brings practical information about major national and international grant providers, such as Czech Science Foundation (GAČR), Technology Agency of the Czech Republic (TAČR), Ministry of Education Youth and Sports or the framework programme of European Commission, Horizon 2020. The Grants Week will also touch on the selected aspects of research projects such as Intellectual Property Rights or ethical questions.
In particular we would like to stress the talk of Dr. Sean McCarthy, a renowned expert on the EC programmes with more than 30 years of exceptional experience. Since 1980 Dr. McCarthy has been actively participating in analysis and evaluation of the EC framework Research and Innovation programmes, has been involved in more than 150 projects under EC and gained wealth of experience as an EC project proposals evaluator in 10 different EC framework programmes. As one of the very few he can clearly and simply explain how to prepare a competitive project proposal step-by-step and succeed in the EU Research and Innovation Programs, such as Horizon 2020. For this unique know-how Dr. McCarthy is sought after by top European universities.

All modules of Grants Week are in English. For more information including the detailed programme, please visit the Grants Week website.
Please, register here.

www.grantsweek.muni.cz

Bc. Eva Ptáčková, 14.09.2017 09:56

 


nahoru