| | | |


Program Spolupráce

Specifický program Spolupráce se týká podpory výzkumu založeného na nadnárodní spolupráci v EU i mimo ni s cílem řešit problémy EU v oblasti sociální, hospodářské, veřejného zdraví, životního prostředí a průmyslu. Podmínkou účasti bývá vytvoření tzv. konsorcia několika států.

Obsahově je stanoveno deset prioritních tématických oblastí:

  1. Zdraví
  2. Potraviny, zemědělství a biotechnologie
  3. Informační a komunikační technologie
  4. Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie
  5. Energie
  6. Životní prostředí (včetně klimatických změn)
  7. Doprava (včetně letectví)
  8. Sociálně-ekonomické a humanitní vědy
  9. Bezpečnost
  10. Vesmír

Jednotlivé výzvy jsou průběžne zveřejňovány na webových stránkách Evropské komise.


nahoru