| | | |


Program Myšlenky

Specifický program Myšlenky - spadá do gesce Evropské rady pro výzkum a jeho cílem je podporovat oblast hraničního výzkumuve všech vědních oborech. Program je zaměřen na špičkový výzkum s průlomových charakterem. Hlavní výzkumník (principal investigator) si sestaví samostatný tým dle vlastních představ, projekty se realizují v hostitelské instituci v členské nebo přidružené zemi EU.

Základní typy grantů:

  • Granty pro začínající výzkumníky - "Starting Grants" - 2 až 12 let praxe ve výzkumu po získání Ph.D. (dále se rozlišují tzv. "starters" - praxe 2 až 7 let; a "consolidators" - praxe 7 až 12 let)
  • Granty pro zkušené (pokročilé) výzkumníky - "Advanced Grants" - pro výzkumníky s vysoce originálními výsledky v oboru za posledních 10 let

Finanční limity:
Začínající výzkumníci max. 300-400 tis. EUR ročně na období max. 5 let, pokročilí výzkumnící 500-700 tis. EUR ročně na období max. 5 let.

Granty pro začínající výzkumníky jsou vypisovány vždy v létě a pro pokročilé výzkumníky na podzim.

Další typy grantů:

  • Proof-of-Concept - podpora úspěšných žadatelů grantů ERC v rané fázi komercializace výstupů
  • ERC Synergy Grants - podpora skupiny 2-4 výzkumníků při společném řešení projektů hraničního výzkumu (vysoká přidaná hodnota ze vzájemné synergie)

Dvoukolové hodnocení odborníky dle oborových panelů:
- vědy o neživé přírodě
- vědy o živé přírodě
- společenské a humanitní vědy


nahoru