| | | |


Program Lidé

Specifický program Lidé - akce "Marie Curie" je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu v Evropském výzkumném prostoru. Nabízí možnosti jak pro začínající tak i zkušené výzkumníky. Významným aspektem je interdisciplinarita a získání dalších dovedností a znalostí v kariérním růstu. Program obsahuje následující akce:

  • Počáteční školení výzkumných pracovníků - školící sítě (ITN)
  • Evropské vědecko-výzkumné pobyty (IEF)
  • Reintegrační granty (CIG)
  • Kofinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND)
  • Společné projekty nekomerčních institucí a komerčních podniků (IAPP)
  • Vědecko-výzkumné pobyty ve třetích zemích pro evropské výzkumné pracovníky (IOF)
  • Vědecko-výzkumné pobyty pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí (IIF)
  • Mezinárodní výměnné pobyty (IRSES)
  • Noc vědců

 

Informace v českém jazyce jsou ke stažení v informační brožuře Technologického centra AV. Na stránkách Evropské komise (EK) je rovněž zveřejněn stručný průvodce celým specifickým programem "Lidé" v jazyce českém.


nahoru