| | | |


Program Kapacity

Specifický program Kapacity - je směřován na podporu spolupráce mezi výzkumnými institucemi a průmyslem s cílem posílit zejména malé a střední podniky tak, aby mohly výsledky výzkumu využívat ke svému prospěchu. Program slouží rovněž k podpoře horizontálních akcí na podporu mezinárodní spolupráce a sbližování evropské společnosti a vědy.

Program zahrnuje 7 stěžejních oblastí:

  1. Výzkumné infrastruktury
  2. Výzkum prováděný ve prospěch malých a středních podniků
  3. Regiony znalostí
  4. Výzkumný potenciál
  5. Věda ve společnosti
  6. Podpora soudržného vývoje politik výzkumu
  7. Konkrétní činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce

nahoru