| | | |


Často kladené dotazy

Informace k postupu při projektové přípravě a realizaci projektu naleznete v Metodickém listu.

 

Co je Participant Portal (PP)?

PARTICIPANT PORTAL (PP) integruje webové aplikace, které umožňují předkládání a řízení evropských výzkumných a inovačních projektů 7.RP a CIP. Průvodce portálem pro účastníky projektů (Participant Portal User’s Guide) je k dispozici zde.

 

Kdo je LEAR a co je to PIC?

LEAR (Legal Entity Appointed Representative) spravuje informace týkající se finančních a právních údajů organizace na PP. V případě změn tyto informace aktualizuje; je to jediná osoba v organizaci, která může zadávat podněty k provedení změn v centrální databázi URF (data týkající se právního statutu a existence institucí účastnících se projektů). LEARa jmenuje statutární zástupce instituce (MU - rektor).

LEAR poskytuje ostatním zaměstnancům instituce identifikační kód, tzv. PIC (Participant Identification Code). Tento kód byl Komisí přidělen každé organizaci, která se zapojila do 7.RP nebo CIP (Competitiveness & Innovation Framework Programme). Pod tímto kódem jsou uloženy všechny relevantní informace a dokumenty dané instituce. Příslušné údaje jsou automaticky vyplněny do formulářů (jak při podávání projektu prostřednictvím systému Participant Portal Submission Service - PPSS, tak při vyplňování formulářů v rámci negociací při přípravě grantové dohody v systému Negotiation Facility - NEF).

LEARa a PIC Masarykovy univerzity naleznete zde.

 

Co je to Grantová dohoda, GPF a Konsorciální smlouva?

V případě, že projekt byl Evropskou komisí vybrán k financování, je zahájeno vyjednávání s Evropskou komisí o konkrétních podmínkách poskytnutí grantu – tzv. negociace. V průběhu negociací je návrh projektu upraven podle připomínek EK a je základem Grantové dohody (GA), zejména Annexu 1 (technická příloha). Podkladem pro tuto přílohu jsou formuláře pro přípravu Grantové dohody, tzv. Grant Agreement Preparation Forms (GPFs). Informaci, jak vyplnit části A2.1 – A2.5(6) naleznete zde.

Výsledkem negociací je podpis GA.

V případě kolaborativních projektů uzavírají partneři projektu tzv. Konsorciálni smlouvu (CA), která upravuje vnitřní záležitosti konsorcia, zejména:

-       vnitřní organizaci konsorcia včetně rozhodovacích procedur

-       převody finančního příspěvku EU partnerům

-       práva k duševnímu vlastnictví (IPR)

-       postup při řešení případných vnitřních sporů

-       otázku odpovědnosti, odškodnění a důvěrnosti mezi partnery projektu.

 

Co je to FORM C?

FORM C (finanční výkaz), neboli formulář C slouží k vykazování nákladů a příjmů projektu za každé monitorovací období (jejich počet je určen podle délky trvání projektu).  Pokud je formulář vyplněn špatně, lze jej v příštím vykazovaném období se opravit pomocí opravného formuláře C „Adjustment“, do kterého se zanese částka požadované změny.

Od 1. ledna 2013 platí nový režim pro předkládání FORM C, který zavádí funkci elektronického podpisu finančního výkazu, povinnost zasílat papírovou verzi odpadá. Osoby, které budou v rámci oraganizace oprávněny elektronicky podepisovat formulář C (tzv. FSING), jsou nominovány LEARem; pro každý projekt si lze vybrat svého FSIGN.

Nový režim se bude vztahovat na všechny grantové dohody podepsané počínaje 1. lednem 2013. U grantových dohod uzavřených do konce roku 2012 bude využívání nového režimu možné (nikoliv povinné), pokud se na tom shodnou všichni partneři konsorcia a za předpokladu, že dojde ke změně grantové dohody.


nahoru