| | | |


Workshopy a semináře H2020

Aktuální akce:

10. let ERC

V březnu 2017 oslaví Evropská rada pro výzkum (ERC) 10. výročí svého založení. Při této příležitosti se v celé Evropě od 13. do 19. března 2017 uskuteční „Týden ERC“. Technologické centrum AV ČR při této příležitosti uspořádá v Praze dne 15. března konferenci s názvem „10 Years of Excellent Ideas“, na kterou bude 16. března 2017 navazovat regionální den ERC v Brně (předběžný program s možností registrace najdete v pozvánce). Akcí se zúčastní čelní představitelé ERC a českých institucí, stejně jako vybraní řešitelé grantů ERC, kteří představí svůj špičkový výzkum.

 

Archiv akcí:

Administrativní řízení projektů H2020: Participant Portal - 30. 1. 2017

Technologické centrum AV ČR uspořádalo seminář zaměřený na administrativní řízení projektů H2020.

Prezentaci k semináři naleznete zde.

Finanční aspekty programu H2020 - 28. 6. 2016

Technologické centrum AV ČR uspořádalo seminář zaměřený na finanční aspekty programu H2020.

Prezentace ze semináře je k dispozici zde.

H2020: Konsorciální smlouvy - 22. 6. 2016

H2020: IPR a Open Access - 3. 5. 2016

Technologické centrum AV ČR uspořádalo seminář zaměřený na otázky duševního vlastnictví a otevřeného přístupu v H2020.

Prezentace ze semináře je k dispozici zde.

Marie Sklodowska-Curie Action: Your gateway to an exciting research career - 30. 3. 2016

Administrativní řízení projektů H2020: Participant Portal - 5. 2. 2016

Technologické centrum AV ČR uspořádalo seminář zaměřený na administrativní řízení projektů H2020.

Prezentace ze semináře je k dispozici zde.

Informační den Výzkumné infrastruktury v H2020

Technologické centrum AV ČR uspořádalo 15. 12. 2015 informační den zaměřený na Výzkumné infrastruktury v programu Horizont 2020.

Cílem semináře bylo představit nový pracovní program Výzkumné infrastruktury na roky 2016-17 a zprostředkovat zkušenosti úspěšných řešitelů H2020 projektů.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde.

Duševní vlastnictví a otevřený přístup v programu H2020

10. 12. 2015 uspořádalo Technologické centrum AV ČR seminář Duševní vlastnictví a otevřený přístup v programu H2020.

Prezentace je k dispozici zde.

Finanční aspekty programu H2020

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Odborem výzkumu RMU uspořádalo seminář FINANČNÍ ASPEKTY PROGRAMU HORIZONT 2020.

Prezentace je k dispozici zde.

Informační den k aktuálním výzvám Společenské výzvy 6 (H2020)

V pondělí 23. listopadu se v TC uskutečnil informační den k aktuálním výzvám Společenské výzvy 6 a některým dalším příležotostem pro badatele ze společenských věd za účasti Sylvie Rohanové z EK.

Prezentace naleznete zde:

Aktuální výzvy SC6.pdf

H2020 struktura a novinky listopad 2015.pdf

SSH v ENER SC3.pdf

SSH v SC2.pdf

Výsledky ČR v SC6.pdf

Seminář H2020 a networking při kongresu RAFA

Technologické centrum pořádá seminář zaměřený na příležitosti rámcových programů EU, které jsou pravidelnou součástí mezinárodního kongresu Recent Advances in Food Analysis (RAFA 2015).

V letošním roce se seminář uskuteční 3. 11. 2015 v Praze v kongresovém hotelu Clarion a je spojen s možností zúčastnit se partnerské burzy a prezentovat projektový záměr pro nové výzvy H2020 - Societal challenge 2. Program semináře je k dispozici zde.

Účast na semináři a networkingu, je bezplatná a není podmíněna účastí na kongresu RAFA 2015.

Registrace je povinná. Odkaz na registraci zde.

České dny pro evropský výzkum (CZEDER 13)

Letošní České dny pro evropský výzkum se konají ve dnech 4. – 6. listopadu 2015. (Third Round Policy on the CR in the EU R&D&I dne 4. 11. je pouze pro zvané účastníky.)

Hlavní konference proběhne dne 5. 11. a jejím tématem bude zejména hodnocení 7. RP a první zkušenosti s programem H2020 včetně reflexe dosavadní účasti a dále představení výsledků projektu 7. RP MIRRIS, jehož výsledkem mají být doporučení novým členským státům, jak zlepšit účast v rámcových programech. Konferenčními jazyky konference jsou angličtina a čeština, tlumočení bude zajištěno.

Dne 6. 11. proběhne národní informační den k programu COST. Upozorňujeme, že informační den proběhne v angličtině a češtině a tlumočení nebude zajištěno.

Předběžný program konference je zde.

Konference je bez vložného, náklady jsou hrazeny z projektu LM2010010 CZERA podpořeného MŠMT.

Národní informační den priority Doprava Horizont 2020

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 9. listopadu 2015 v Praze národní informační den priority Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava programu Horizont 2020. Zástupce Evropské komise podrobně představí pracovní program výzev 2016 - 2017. Účastníci mohou rovněž diskutovat s úspěšnými žadateli v oblasti doprava Horizont 2020 a expertním hodnotitelem projektů, jaké výhody a případná úskalí má účast v projektech H2020 a jak zvýšit šance projektového návrhu na úspěch. Účast na informačním dni je bezplatná. Předběžný program s možností registrace  je k dispozici zde. Akce bude probíhat v anglickém jazyce.

Informační den o výzvách WIDESPREAD v období 2016 - 17

Technologické centrum AV ČR organizuje dne 12. listopadu 2015 informační den k výzvám H2020 v oblasti „Šíření excelence a podpora účasti“ neboli Widening v pracovním programu na léta 2016-17. Poskytnuty budou informace o výzvách Teaming, Twinning, ERA Chairs a dalších nástrojích a připravovaných akcích v rámci Widening. Představena bude rovněž dosavadní úspěšnost českých subjektů. Předběžný program s možností registrace je zde

Informační den pro oblast ZDRAVÍ

Technologické centrum AVČR - oddělení Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) uspořádalo dne 16. 10. 2015 ve spolupráci s Evropskou komisí a Ministerstvem zdravotnictví Informační den k oblasti ZDRAVÍ. Více informací a prezentace z akce jsou k dispozici zde.

Informační den pro Společenskou výzvu 6 a Společenskou výzvu 7

Dne 13. října se na FSV UK v Praze uskutečnil informační den pro Společenskou výzvu 6 a Společenskou výzvu 7. Na semináři byl také představen Open Access v H2020. Další informace a prezentace jsou ke stažení zde.

Grants Week

The first Grants Week took place at Masaryk University. We hope that you found the event useful and enriching and we are looking forward to seeing you next year!

More information including presentations can be found at the following link: http://vyzkum.rect.muni.cz/en/grants-week.

Seminář Informační a komunikační technologie 2016-17 v programu Horizont 2020

Dne 2.10.2015 uspořádalo Technologické centrum AV ČR a OKO-IST seminář zaměřený na Informační a komunikační technologie v programu Horizont 2020.

Prezentace ze semináře naleznete zde: ICT_021015_PPT.rar

Finanční a pracovněprávní aspekty akcí Marie Skłodowska-Curie

Dne 24.9.2015 uspořádalo Technologické centrum AV ČR seminář zaměřený na finanční a pracovněprávní aspekty projektů Marie Sklodowska-Curie.

Prezentace ze semináře:
Finanční a pracovněprávní aspekty MSCA (TC AV ČR)
Praktické aspekty režimů vyslání a zaměstnání (L. Rytířová, Deloitte)

MARIE SKŁODOWSKA CURIE ACTIONS - RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE) - 27. 2.2 015

Prezentace ze semináře jsou ke stažení zde.

PARTICIPANT PORTAL - portál pro předkládání a řízení evropských výzkumných projekt - 24. 2. 2015

Prezentace ze semináře jsou ke stažení zde.

Informační den - SC1 Health - 23. 2. 2015

Prezentace z informačního dne naleznete zde.

Finanční a právní aspekty programu HORIZON 2020 - 10. 12. 2014

Prezentace naleznete dokumentovém serveru IS MU.

Společenské a humanitní vědy v H2020

Prezentace z informačního dne:

PARTICIPANT PORTAL - portál pro předkládání a řízení evropských výzkumných projekt

Prezentace naleznete dokumentovém serveru IS MU.

Interní seminář - Finanční a personální aspekty projektů H2020 - 23. 4. 2014

Prezentace naleznete dokumentovém serveru IS MU.

Duševní vlastnictví a otevřený přístup v projektech Horizont 2020 - 16. 4. 2014

Informační den zaměřený na IPR a Open Access (včetně Marie-Curie, ERC a další specifika nového programu). Prezentace naleznete zde.

Support for mobility, training and career development of researchers under H2020 - Marie Skłodowska Curie Actions – 31. 3. 2014

Informační den k programu Marie Skłodowska Curie Actions. Prezentace naleznete zde.

Příprava projektů Horizont 2020 – duševní vlastnictví, hodnocení, otevřený přístup k publikacím a datům - 19. 3. 2014

Informativní seminář zaměřený na novinky v projektech programu H2020 (srovnání s projekty 7RP) se uskuteční 19. března 2014. Prezentaci TC AV ČR naleznete zde, prezentaci k Open Access zde.

Finanční a právní aspekty programu HORIZON 2020 - 12. 2. 2014

Seminář zaměřený na Finanční a právní aspekty programu HORIZON 2020. Odkaz na prezentace naleznete zde.

How to write competitive proposals - 2. a 3.10. 2013

Specializovaný jednodenní workshop expertky z holandské konzultační společnosti Yellow Research - Lotte Jaspers  s cílem během 1 dne představit možnosti, které nový rámcový program EU H2020 nabízí a interaktivní formou se zaměřit na přípravu kvalitních konkurenceschopných návrhů. Pokud máte zájem o materiály k tomuto workshopu, kontaktujte Martinu Chýlkovou nebo Idu Součkovou Olšovou.


nahoru