| | | |


Výzvy H2020

Aktuální výzvy:

Oficiální Podrobné informace (pracovní programy, pokyny pro žadatele, termíny apod.) k otevřeným výzvám jsou uveřejněny na Participant Portal.

Přehled o otevřených výzvách národních a zahraničních poskytovatelů veřejné podpory výzkumu, vývoje a experimentálního vývoje umožňuje aplikace VÝZVY, která vznikla na ČVUT a VŠCHT Praha.

Vyhledávání otevřených výzev je také k dispozici na stránkách TC AV ČR

 

 

 


nahoru