| | | |


II. INDUSTRIAL LEADERSHIP

II. pilíř - Vedoucí postavení průmyslu (Industrial Leadership) si klade za cíl podpořit konkurenceschopnost průmyslu v globálním kontextu, především posílit zapojení soukromého sektoru do výzkumu (především malé a střední podniky) a podpora inovací. Pilíř se tedy soustředí na aplikovaný výzkum 

Priorita je zaměřena na 3 oblasti:

1. Průlomové a průmyslové technologie (EIP)

2. Přístup k rizikovému financování 

3. Inovace v malých a středních podnicích

 


nahoru