| | | |


Marie Skłodowska-Curie Actions

Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) jsou zaměřeny na zvyšování odborné kapacity výzkumníků prostřednictvím mobility, podporou vzdělávání a profesního růstu výzkumných pracovníků. Granty MSCA jsou otevřeny všem vědním oborům a nemají žádná tematická omezení (bottom-up přístup). 

Akce Marie Skłodowska-Curie jsou rozděleny do 3 hlavních skupin zaměřených na vědce:

1. Innovative Training Networks (ITN) - Cílem schématu ITN je vyškolit novou generaci kreativních, inovativních mladých vědců (early-stage researchers - ESR). O ITN granty mohou žádat konsorcia tvořená univerzitami, výzkumnými organizacemi a partnery mimo akademický sektor. Granty jsou určené na podporu výzkumných školících sítí a doktorských programů. Školící sítě (ITN) mohou mít tři formy: European Training Networsk (ETN), European Industrial Doctorates (EID) a European Joint Doctorates (EJD).

2. Individual Fellowships (IF) - Granty jsou zaměřeny na školení zkušených výzkumníků (Experienced-researchers - ER) prostřednictvím mezinárodní a mezisektorové mobility.  

3. Research and Innovation Staff Exchange (RISE) - Schéma podporuje mezinárodní a mezisektorovou spolupráci skrze výměnu výzkumných a technických pracovníků. Výměny pracovníků probíhají mezi evropskými i mimoevropskými státy a především mezi akademickým a neakademickým sektorem.

Další akce:

  • Cofunding of regional, national and international programmes (COFUND) - zaměřeno na podporu regionálních, národních či mezinárodních programů, které získávají prostředky z veřejných i soukromých zdrojů na financování vědeckých pobytů a posílení atraktivity stávajících center excelence.
  • Noc vědců (Researcher´s Night) - zaměřeno na podporu akcí propagujících vědu a inovace směrem k široké veřejnosti. 

 


nahoru