| | | |


Future and Emerging Technologies

FET (Future and Emerging Technologies) je aktivita zaměřená na podporu multioborového výzkumu zaměřenéh na excelenci ve vědě a technologiích a vznik nových přístupů napříč obory. Výzkumné granty mají pod vlajkou FET prověřit zcela nové riskantní nápady a ambiciózní cíle v nově vznikajících oblastech výzkumu. 

Oproti 7. rámcovému programu je FET pod programem H2020 otevřen nejen pro oblast informačních a komunikačních technologií (ICT), ale i pro další výzkumné oblasti s důrazem na interdisciplinární přístup.

Program FET je rozdělen do 3 směrů:

1. FET Open

2. FET Proactive

3. FET Flagships


nahoru