| | | |


European Research Council - ERC

ERC-logo

Evropská výzkumná rada (ERC) financuje v programu H2020 výzkumné projekty, které si kladou za cíl posunout hranice stávajícího poznání. Jedná se o podporu hraničního výzkumu v jakékoliv tematické oblasti. ERC podporuje individuální řešitele a jejich výzkumné týmy. Granty jsou udělovány na období max. 5 let. 

Hlavní typy grantů ERC

1. ERC Starting Grants (StG) - pro výzkumníky, kteří získali titul Ph.D. v rozmezí 2-7 let před vyhlášením výzvy.  

2. ERC Consolidator Grants (CoG) - pro výzkumníky, kteří získali titul Ph.D. v rozmezí 7-12 let před vyhlášením výzvy. 

3. ERC Advanced Grants (AdG) - pro excelentní vědce, kteří v posledních 10 letech před vyhlášením výzvy významně ovlivnili svůj vědní obor v mezinárodním měřítku. 

Podpora žadatelů o granty ERC na MU

Pro výzkumníky MU bylo vytvořeno podpůrné schéma pro přípravu a podání ERC grantu, které zahrnuje:

  • Semináře o pravidlech a podmínkách ERC grantů
  • Specializované workshopy a individuální konzultace se zahraničními odborníky na ERC
  • Proof-reading návrhu zahraničním expertem včetně jazykové korektury
  • Individuální konzultace na OV RMU

Více informací o nabízené podpoře a postup k podání projektu na MU naleznete zde.

Kontaktní osobou na OV RMU pro více informací o schématu a nabízené podpoře  je Radka Martincová.


nahoru