| | | |


I. EXCELLENT SCIENCE

I. pilíř - Vynikající věda  (Excellent Science) je zaměřen především na podporu projektů hraničního výzkumu v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. Cílem této priority je podpořit a rozšířit excelenci v evropské vědě. 

Pilíř je rozdělen do 4 velkých oblastí:

1. European Research Council (ERC)

2. Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

3. Future Emerging Technologies (FET)

4. Research Infrastructures (RI)


nahoru