| | | |


Často kladené dotazy

Co je Participant Portal (PP)?

PARTICIPANT PORTAL (PP) integruje webové aplikace, které umožňují předkládání a řízení evropských výzkumných a inovačních projektů H2020. Užitečné informace:

Kdo je LEAR a co je to PIC?

LEAR (Legal Entity Appointed Representative) spravuje informace týkající se finančních a právních údajů organizace na PP. V případě změn tyto informace aktualizuje; je to jediná osoba v organizaci, která může zadávat podněty k provedení změn v centrální databázi URF (data týkající se právního statutu a existence institucí účastnících se projektů). LEARa jmenuje statutární zástupce instituce (MU - rektor).

LEAR poskytuje ostatním zaměstnancům instituce identifikační kód, tzv. PIC (Participant Identification Code). Pod tímto kódem jsou uloženy všechny relevantní informace a dokumenty dané instituce.

LEARa a PIC Masarykovy univerzity naleznete zde.

Co je to FORM C?

FORM C (finanční výkaz), neboli formulář C slouží k vykazování nákladů a příjmů projektu za každé monitorovací období (jejich počet je určen podle délky trvání projektu).  Pokud je formulář vyplněn špatně, lze jej v příštím vykazovaném období se opravit pomocí opravného formuláře C „Adjustment“, do kterého se zanese částka požadované změny.

Předkládání FORM C probíhá elektronicky. Osoby, které budou v rámci oraganizace oprávněny elektronicky podepisovat formulář C (tzv. FSING), jsou nominovány LEARem; pro každý projekt si lze vybrat svého FSIGN.


nahoru