| | | |


Detail Aktuality

Výzkum na MU a koronavirus

18.3.2020 Zaměstnanci Odboru výzkumu RMU jsou i přes uzavření budovy Rektorátu MU dostupní telefonicky i e-mailem. Jednotlivé projektové agendy jsou plně zabezpečeny. // Despite the closure of the MU Headquarters building, the Research Office staff is accessible via phone and e-mail. Individual project agendas are fully secured.

  • Odbor výzkumu bude okamžitě přeposílat všechny aktuální zprávy na své kontakty na jednotlivých hospodářských střediscích.
  • Zatím nelze odhadnout vliv opatření na realizace projektů – situace se průběžně vyvíjí. Nekontaktujte prosím individuálně poskytovatele – obraťte se na Odbor výzkumu RMU, ať může univerzita postupovat jednotně.
  • GAMU projekty – novinky jsou zveřejňovány v Aktualitách na webu GAMU. GAMU se vám bude snažit vyjít maximálně vstříc v rámci mezí, které umožňují pravidla využití institucionální podpory, resp. podpory pro specifický výzkum.
  • Pro váš přehled doporučujeme sledovat webové stránky a sociální sítě poskytovatelů – situace se mění každou chvíli a není proto možné nyní sestavit trvale platný přehled o reakcích poskytovatelů.

Aktuální kontakty zde.

 


 

  • Research Office will immediately forward all current news to its contacts at individual economic centers.
  • It is not yet possible to estimate the impact of measures on project implementation - the situation is continuously evolving. Please do not contact the provider individually - contact the Research Office so that the university can act uniformly.
  • GAMU projects - news are published in News on GAMU website. GAMU will do its best to help you within the limits allowed by the rules on the use of institutional support, respectively support for specific research.
  • To be informed, we recommend following providers’ websites and social networks - the situation is constantly evolving, so it is not possible to now compile a permanently valid summary of providers' responses.

Updated contacts here.

 

Mgr. Eva Nagyová, 18.03.2020 13:29


nahoru